Za práci náleží odměna

Než se člověk rozhodne, že se nechá u někoho zaměstnat, chce znát všechny podmínky takového zaměstnání. Tedy nejen popis pracovních povinností a délku pracovní doby a typ pracovního poměru, ale i to, kolik za to dostane, co z toho bude mít. A je naprosto pochopitelné, že se dotyčný tyto informace i dozví. Protože nikdo soudný nepůjde do nejistoty, zda se neudře nebo neodejde s prázdnou.

A tak se tu dohodne i výše finanční odměny, jež bude za onu práci náležet. Zaměstnavatel sdělí budoucímu zaměstnanci, kolik mu za jeho práci dá. A nejednou to může vypadat nejen neatraktivně, ale třeba i vysloveně skvěle. To podle toho, o kolik peněz se jedná a co se za ně očekává.

kolo z eur

Jenže je skutečností, že zaměstnanec nakonec takové peníze, jaké mu byly oficiálně přislíbeny, nedostane. A dostane třeba i citelně méně. Je to docela běžná věc, a člověk s tím prostě musí počítat. A nepočítá-li s tím, pak jedině z důvodu své nevědomosti. To, co totiž zaměstnavatel obvykle nabízí, je totiž takzvaná hrubá mzda. Je to to, co firma onomu svému zaměstnanci odkrojí ze svých zisků. A to není ani zdaleka to, co nakonec doputuje do peněženky toho vypláceného.

Hrubá mzda se prostě liší od toho, co je mzdou čistou, tedy tím, co zaměstnanec fakticky dostane. A kalkulačka mzdy kalkulackacistemzdy.cz může komukoliv kdykoliv tento rozdíl spočítat.

bankovky EU

Jde tu totiž o to, že se z hrubé mzdy strhávají třeba daň z příjmu, zdravotní pojištění a další případné odvody. A o ty je pak vyplacená částka nižší. A pokud se to někomu nelíbí, má prostě smůlu, protože stát si své vezme a nikoho se v tomto ohledu na jeho názor neptá. Stát něco nařídil, stát si to tedy i vezme a zaměstnanec se s tím musí smířit. I kdyby si měl nad výslednou částkou oči vyplakat.

Když tak člověk není spokojen s tím, jak malou část z hrubé mzdy dostává, musí změnit zaměstnání za lukrativnější nebo zažádat o zvýšení platu. Po čemž ale také nedostane celou hrubou mzdu. Ale polepší si. Stejně jako stát, který si z jeho vyšší výplaty vezme víc na daních.