Vytřískejme z toho něco

Co je bolestné?

Bolestné je finanční náhrada za způsobenou bolest ať už fyzickou nebo psychickou. Bolest vždy přináší obviňování sebe nebo druhých, že nedávali pozor. Bolest můžeme hodnotit i podle této stupnice:

B… bolí mě noha

O… ouvej to to bolí

L… lidé mi to udělali,

E… emancipace může za jejich bezohlednost

S… skálopevně věřím, že to není má vina

T… tak a teď mu to spočítám, až bude platit jako mourovaný.

Bolest, zranění

Náhrada za způsobenou bolest (čili bolestné) se vyplácí v peněžních prostředcích podle bodového hodnocení. Však také lékaři při řešení bolestného vyplňují formuláře a podle nasčítaných bodů se spočítá finanční hodnota bolestného. Jiné bodové hodnocení je pro bolest páteře, jiné pro hrudník či hlavu. Zkrátka lékaři mají bodové hodnocení pro všechny části těla, aby dokázali vše správně zapsat do formuláře. Hodnota bodu se pohybuje kolem 300 korun a liší se podle toho, jestli dojde ke zranění dítěte v Mateřské škole, v Základní škole, nebo u zaměstnanců v rámci pracovního úrazu.

Druhy odškodnění

Bolestné (čili odškodnění způsobené bolesti) se liší v různých situacích:

  • dopravní nehody,
  • pracovní úrazy.

V případě, že dojde k dopravní nehodě, vždy je potřeba rozlišit, jestli se jedná o odškodné v tom smyslu, že se z toho dotyčný/á uzdraví, nebo jestli tam vznikají trvalé následky, případně pokud jde o fatální následky zraněného, které nejsou slučitelné se životem. A jak tomu vždy bývá, vlivem dopravní nehody se stanovuje i ztráta na výdělku v rámci pracovní neschopnosti.

bolestné zranění

Ve chvíli, kdy dojde k pracovnímu úrazu, vždy to je nemilé – firmy řeší bezpečnost práce, kdo kde udělal chybu a jak tomu do budoucna předejít a pojišťovny u zraněného naopak zkoumají, jestli jde o úraz, ze kterého se může zraněný uzdravit, nebo jestli dojde k trvalým následkům vlivem pracovního úrazu (v tomto případě firmy platí vysoké částky).

Pokud už je stanovena výše bolestného, zraněný je vždy rád. Co ale ne vždy ví, je skutečnost, že i s cílovou částkou za bolestné lze něco udělat… Pokud se zdá vyplácená částka nízká za způsobenou bolest, je zapotřebí se zajímat o jinou možnost, o které mnoho lidí neví – revizi odškodnění, díky které může zraněný získat podstatně vyšší hodnotu bolestného.