Peníze fungují různě

Kdyby nebylo na světě peněz, ubylo by jistě v mnoha ohledech starostí a problémů, jež v souvislosti s těmito a třeba i jenom těmito existují. Kdyby na světě nebyly a neobíhaly peníze, nemuseli bychom se bát toho, že nám jednoho dne dojdou a nebudeme mít co utrácet a tedy za co si pořizovat to, co je nám potřeba, kdybychom neměli tyto finanční prostředky, neměli bychom ani strach z toho, že nás o ně někdo připraví nějakým nekalým způsobem, nemuseli bychom se bát, že nám třeba ublíží jenom ve snaze nás o naše jmění připravit. Takže by se dalo možná říci, že finanční prostředky ovlivňují mezilidské vztahy negativně. Když je kvůli nim tolik problémů, které by jinak neexistovaly.

eura v pokladničce

Ale je pochopitelné, že kdyby byly peníze jenom takto špatné, nikdo by je nechtěl a lidstvo by se jich už dávno zřeklo, pokud by se vůbec obtěžovalo s jejich vymýšlením a zaváděním. A to, že peníze přesto existují, dokazuje, že mají i své pozitivní stránky, jež jejich existenci ospravedlňují a zdůvodňují. A o tom, čím jsou nám peníze dobré, se moc rozepisovat netřeba, protože to známe všichni, kvůli tomu si peníze vyděláváme anebo o nich aspoň sníme a toužíme po nich.

Anebo vy snad nevíte, k čemu jsou nám lidem peníze dobré? Víte, že? Kdo by nevěděl.

eura peníze

A kvůli pozitivním funkcím finančních prostředků se my všichni snažíme, abychom jich měli vždy dost nebo raději ještě víc než dost. Abychom si mohli nakoupit všechno, co potřebujeme, a nestrádali kvůli tomu, že si něco nemůžeme dovolit. Což se nám někdy daří více a někdy méně. Ale musíme to za všech okolností nějak zvládat. Protože bez peněz by bylo všem na světě ouvej. A kdo ví, kolik z nás by bez peněz nedokázalo dokonce ani přežít, nemaje bez nich ani zdroj potravy.

A co ti, kdo peníze nezvládají, nemají je a mají tak smůlu? Jak žijí ti? Na to se mě raději neptejte. To totiž nevím. K mému štěstí.