Základní druhy veřejných zakázek

Veřejné zakázky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), kdy jsou stanoveny v § 14 a následujícím, druhy veřejných zakázek, které si můžeme rozlišit na následující:

1) Veřejná zakázka malého rozsahu

2) Podlimitní veřejná zakázka

3) Nadlimitní veřejná zakázky

Rozdíly mezi výše uvedenými činí předpokládaná hodnota, která se u zakázky malého rozsahu stanovuje na dodávky nebo služby na maximální hodnotu 2.000.000,- Kč a u stavebních prací na 6.000.000,- Kč.
paragraf bludiště

Dle nařízení vlády č. 172/2016, o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek je například nadlimitní režim u stavebních zakázek stanoven na 142.668.000,- Kč k dnešnímu dni. Jak je tedy z výše uvedeného patrné, podlimitní zakázka je hodnotově umístěna přesně mezi nadlimitní zakázku a zakázku malého rozsahu.

Proč je dobré rozlišit, o jakou zakázku se jedná? Je dobré vědět, že pokud se chci jako dodavatel přihlásit, která zakázka je pro mne vhodná. Pokud jsem živnostník bez zaměstnanců je pro mne nejvhodnější vyhledávat zakázky malého rozsahu. Pokud však mám nějaké zaměstnance, od čehož se odvíjí i velikost firmy a obrat, tak si již rozhodně mohu troufnout na podlimitní zakázky.

Dále zde máme následující řízení:

1) Zjednodušené podlimitní řízení

2) Otevřené řízení

3) Užší řízení

4) Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)

5) Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU)

6) Řízení se soutěžním dialogem

7) Řízení o inovačním partnerství

8) Koncesní řízení

9) Řízení ve zjednodušeném režimu

eurové mince
Tyto řízení jsou kromě prvního bodu využívány méně, záleží však na okolnostech a druhu zadavatele. Například jednací řízení bez uveřejnění se používá pro uzavření smlouvy se současným dodavatelem. Zjednodušené podlimitní řízení se zase využívá častěji, a to především v zakázek na stavební práce. Dávejte se však pozor na konkrétní specifikace u vyhlášené zakázky, i přesto, že v oboru působíte již několik let a máte mnoho referencí, tak může dojít k okolnosti, že nemáte dostatečnou zkušenost, například pro zakázky v oblasti zdravotnictví.

4.7/5 - (4 votes)