Sociální sítě: přínos nebo pohlcovač času?

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat a mnohé další nevynechatelné aplikace dnešní doby si zabírají významnou část života každičkého uživatele, a to především z volného času. S jejich postupným rozmachem se stále častěji objevuje i otázka jejich negativního vlivu na mládež a prakticky i všechny ostatní věkové kategorie. Ačkoli názory populace se výrazně rozcházejí v pohledu na samotné technologie, nelze zapřít fakt, že se každým dnem stávají větší součástí naší existence a jejich vlastnění a užívání nevyhnutelnějším pro obecný přehled dění jak v okolí, tak ve světě.
Proběhla vám ale někdy hlavou myšlenka, zda lze sociální sítě jednoduše odsoudit označením za plýtvače času, nebo se za nimi opravdu skrývá mnohem více?
zapnutý mobilní telefon
Velkou otázkou jsou právě mezilidské vztahy. Sociální sítě sbližují, ale zároveň odlučují. Během používání narážíme na dosud neznámé osoby se stejnými zálibami, máme zjednodušený kontakt se vzdálenějšími přáteli, nebo třeba také možnost bezplatného spojení s ostatními. Nicméně často upřednostňujeme právě pohodlí zpráv a hovorů před reálnou schůzkou, čímž značně omezujeme svůj sociální život.
Pomocí těchto platforem si ovšem shromažďujeme informace o zájmových tématech a našich idolech a jednodušeji se dozvídáme o sebemenších nadcházejících událostech s příležitostí dalšího plánování.
Dostáváme prostor pro sdílení názorů s větším dosahem a možností úplné anonymity, ale také cizí náhledy na různé náměty, které nám pomáhají v budování vlastních postojů.
přehled aplikací v zařízení
Nevědomě si rozšiřujeme obzory návalem informací propojeným i s obyčejnými uživateli světa internetu. I pouhé fotografie z dovolené nám přiblíží kulturu, přírodu a rozmanitost daného místa.
Na druhou stranu právě sociální sítě utváří smyšlené hodnoty i lidské ideály. Jsme vystavováni upravené realitě působící perfektním dojmem. To akorát přidává na materiálnosti našeho světa a sebepochybnostem.
Ať už je Vaše stanovisko jakékoliv, médii, a především komunikačními portály, jsme ovlivňováni všichni i bez založení kteréhokoli z nich a vliv stále stoupá.
Vyplatí-li se jejich používání, to je již velmi individuální otázka. Všichni totiž navštěvujeme tyto platformy za jiným účelem. Zatímco někdo hledá inspiraci pro sváteční večeři, jiní pouze projíždějí nové příspěvky ostatních. Rovněž se míra návštěvnosti odvíjí od našich priorit, které je nutné si ujasnit před vytvářením závěrů.