Terapie hudbou

Muzikoterapie jako taková má své počátky již v době biblické. Dnes se tato metoda používá velmi často, a to v mnoha oblastech. Kupříkladu jako součást rehabilitace, kdy pacient s poškozením mozku začíná opět vnímat rytmus a díky toho začíná chodit. V psychoterapii se s muzikoterapií setkáme při léčbě depresí, autismu či jiných psychických poruchách. Díky magnetické rezonanci mohou odborníci doslova pozorovat, co se nám při poslechu hudby odehrává v hlavách.
Při poslechu hudba proniká do nejstarších struktur mozku. Harmonie, frekvence, tempo či intenzita ovlivňuje to, jak se cítíme.Starožitný gramofon
Nejlepší účinky má hudba klasická, vážná. Lidé, kteří například nemohou pohybovat rukou se díky radosti a tou vyplavenými endorfiny cítí uvolnění a dokáží vnímat každičký tón takovým způsobem, že začnou dirigovat. Vážná hudba má rytmus, který se nachází v levé mozkové hemisféře a tím nás harmonizuje, melodie je zase v té pravé. Poslech Mozarta alespoň dvacet minut denně příznivě působí na naši paměť a učení.
Pokud holdujete hudbě elektronické nebo technu, býváte ovlivněni spíše v negativním slova smyslu. Techno vyhledávají často lidé užívající drogy. Díky techna si tedy navozují stav připomínající ten po užití drogy. Není tedy možno se při poslechu tohoto hudebního žánru opravdu uvolnit a už vůbec ne používat ji k terapii.Žena poslouchající hudbu
Zpěv je také velice důležitý. Při něm lépe dýcháme, využíváme větší kapacitu plic, využíváme dýchací svaly a posilujeme bránici. Pro dosažení požadovaného tónu se navíc musíme narovnat, a tak zapojujeme téměř celé tělo. I když máte pocit, že nejste ideálním zpěvákem, nenechte se odradit a dopřejte si pár minut zpěvu. Nejen, že se uvolníte a zlepšíte dýchání, ale také se budete cítit radostněji.
Hraním na hudební nástroj si procvičujeme obě mozkové hemisféry, zlepšujeme koordinaci rukou.
Poslech opravdu kvalitní hudby nám může jen pomoci. Tak až pojedete autem domů, nalaďte vhodnou stanici a nechte se vtáhnout do světa harmonie a klidu. Profituje tím celý člověk zároveň s duší.