Když se rozhodnete nemít děti

Dobrovolně bezdětné páry čelí předsudků o lenosti, vlastní pohodlnosti nebo sobeckosti. Zvlášť ženy svoje rozhodnutí často pociťují jako stigma, kdy je okolí nejdřív lituje a pokud se následně dozví, že žena děti nemá, protože je nechce, obrací se lítost v odsouzení. Z výzkumů však vyplývá, že jsou neprovdané a bezdětné ženy šťastnější než jejich vrstevnice, které děti mají. Jsou optimističtější, zdravější a v lepší fyzické kondici.Děti ve školce.jpg
K dobrovolné bezdětnosti se páry uchylují na základě různých vnější i vnitřních okolností. V drtivé většině tito lidé uvádějí ekonomické a ekologické důvody a vztah, který mají sami k sobě. Skoro všichni jsme dnes přesvědčeni, že na světě bude hůř než nyní. Na naší planetě je příliš mnoho lidí a v budoucnu nám může hrozit válka o vodu. Dobrovolně bezdětní chtějí naplno rozvíjet své zájmy, nebo si nemusí být jisti, že planeta Země bude v budoucnu bezpečným místem pro život. Příčinou může být i to, že v reprodukčním věku jednoduše nemají trvalý partnerský vztah.
Výchova dětí je navíc usilovná a nevděčná dřina a na přátele či koníčky prakticky nezbývá čas. Ne každá žena má vrození mateřský pud, a tak se může rozhodnout, že se pro roli matky zkrátka nehodí. Narození dítěte také často rozvrací partnerský vztah a bývá překážkou v budování kariéry. Ztrácíte společenské postavení a pořízení dětí je také neuvěřitelně finančně náročné.Rodina na procházce.jpg
Rozhodnutí o bezdětném životě je dlouhodobý proces. Každý z nás může vidět smysl života a svou realizaci v něčem jiném a nemusí se nutně jednat o založení rodiny. Pocit štěstí souvisí s naším vlastním nastavením života a s tím, jaký vztah máme sami k sobě. Lidé, kteří děti nechtějí, bývají velmi přemýšliví a inteligentní a dokáží domyslet důsledky. Životní náplň nacházejí v práci, která je obecně prospěšná společnosti. Otázkou je, zda si toto naplnění dokážou udržet i v pozdějším věku.